Tổng kết Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 - 2020.

14/12/2021 15:20

Sáng ngày 06/01/2020 tại Bảo tàng Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 - 2020.

 

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU; Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU cùng các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, trưởng các ngành Văn hóa, Lao động TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Y tế của 30 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy, đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình số 04 -CTr/TU. Báo cáo nêu rõ, ngay sau khi có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU, Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND bao gồm 19 chỉ tiêu, 64 nhiệm vụ, 18 đề án, 24 dự án để thực hiện Chương trình. Đến nay, các chỉ tiêu của Chương trình đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra Đặc biệt, công tác xây dựng phát triển văn hóa Thủ đô; đổi mới căn bản giáo dục; hoạt động khoa học, công nghệ; y tế; công tác giải quyết việc làm… được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến rõ nét như việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh các trường phổ thông...

Ban Chỉ đạo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, một số dự án chậm tiến độ so với kế hoạch; nêu 4 nguyên nhân và những bài học rút kinh nghiệm, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến hết kế hoạch của chương trình.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU nêu rõ: Chương trình số 04-CTr/TU là một trong 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo phát triển văn hóa, ổn định an sinh xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Trong đó, nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội được đặt ra tại Chương trình số 04-CTr/TU là một trong 5 nhiệm vụ chủ yếu, ba khâu đột phá của thành phố.

Tại hội nghị, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU.

 

_NDL_